Menu

Generalforsamling i Hellas Venner

5. marts 2018 kl. 19.00 i Hellas klubhus, Engdraget 2, 2500 Valby

Dagsorden:
Valg af dirigent
Protokol og beretning
Regnskab 2017
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg ifølge vedtægterne
Valg af revisor/suppleant
*Eventuelt  (herunder Hellas Venners fremtid)

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, for at kunne behandles.


Evt. forslag sendes til jannieegeskov@outlook.dk


*Bestyrelsen har diskuteret nedlæggelse af Hellas Venner.
Der er faldende støtte til Hellas Venner. Medlemstallet er markant faldende og der er så lidt opbakning til banko, at vi de 4 bankoaftener i efteråret 2017, har kørt med underskud.
Vi har fået kritik for ikke at forny os og være for lidt aktive. Det har vi taget til os og prøvet at tage nogle nye initiativer, f.eks. byttecentral for fodboldstøvler, Champagnesmagning og ved aktivt at møde op til stævner og andet og fortælle forældrene i ungdomsafdelingen om Hellas Venners arbejde. Det har desværre ikke resulteret i flere medlemmer eller tilsagn om, at træde ind i bestyrelsen. Derfor er vi i tvivl om, hvorvidt der er brug for Hellas Venner fremadrettet. Den siddende bestyrelse har, efter en længere diskussion besluttet, at fortsætte et år mere, og så nedlægge Hellas Venner ved generalforsamlingen 2019.
Det er et drastisk skridt at tage, men kom til generalforsamlingen og diskuter ovenstående med os.
Det fremgår af vedtægterne, hvad der sker med eventuelle aktiver i Hellas Venner ved en opløsning.