Menu

Referat af generalforsamling i Hellas Venner

Referat af generalforsamling i Hellas Venner 5. marts 2018 kl. 19.00 I Hellas klubhus, Engdraget 2, 2500 Valby
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab 2017
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge vedtægterne
7. Valg af revisor/suppleant
8. *Eventuelt (herunder Hellas Venners fremtid)
 
Generalforsamlingen blev indledt med et minuts stilhed for 2 afdøde Hellas Venner medlemmer,
Børge Nielsen og Benny Andersen.
1.
Bestyrelsen foreslog Søren som dirigent, og han blev valg. Søren konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og gav derpå ordet til formanden.
2.
Vi er lige nu 52 medlemmer.
Vi startede 2017 med en lidt ubehagelig udmelding, nemlig at bestyrelsen gik i alvorlige overvejelser om at nedlægge Hellas Venner, p.g.a.et voldsomt nedadgående medlemstal m.m.
Vi er nået til den konklusion, at vi ønsker at nedlægge Hellas Venner. Vi tror at tiden er løbet fra en støtteforening. Så med mindre der kan findes en ny bestyrelse der kører det videre, er Hellas Venner snart fortid.
Vi har siden sidste generalforsamling holdt 6 bestyrelsesmøder. Derudover er en del af bestyrelsesarbejdet klaret via mail eller telefon.
Vi har forsøge at skrabe lidt midler ind ved forskellige arrangementer:
8 bankospil hen over efterår og vinter (giver i år underskud på grund af ringe fremmøde)
Vinsmagning
Champagnesmagning, som nyt tiltag
Støvle bytte ordning, som nyt tiltag (som slet ikke benyttes trods info på hjemmesiden flere gange i løbet af året)
Lidt salg på sidelinjen ved  Five a Side stævne som vi afholder 1 gang årligt.
Tak til bankoholdet, både dem fra bestyrelsen, men også dem der bare kommer lidt før og hjælper til.
Tak til klubben der bemander kantinen selv om klubben faktisk har vinterlukket.
Vi deltager stadig i Hellas bestyrelse og sidder med ved bordet som observatør. Det har været vigtigt
for os at deltage og være tæt på det der rører sig i klubben.
Vi har siden sidst støttet:
Ungdomsafdelingen med 5000 kr
U 11 drenge med                2200 kr
Piger årgang 2008               2100 kr
Klubben har indgået en samarbejdsaftale med FCK, vi har i bestyrelsen besluttet ikke at støtte samarbejdet med tilskud, men kun støtte det der foregår i klubregi.
Indtjening vil fremgå af kassererens gennemgang af regnskab.
Tak til bestyrelsen for et godt, men også et lidt frustrerende arbejdsår. Vi har fået nogen kritik af vores arbejde gennem det forløbne år. Det har vi taget til os, og vi har gjort hvad der for os har været muligt, med de midler der er til rådighed.
Jannie Holm
Formand Hellas Venner
Beretningen blev godkendt.

Læs hele referatet her