Menu

Indmeldelse

Indmeldelse

Du tilmelder dig i en af vores afdelinger, hvorefter vi sætter dig ind på det rigtige hold (efter køn og alder). Er man ikke registreret medlem (indmeldt), kan man ikke kobles på holdkort og dermed ikke spille kamp.

Kontakt
Kontakt træneren eller holdlederen for din årgang, hvis du er i tvivl om noget vedr. indmeldelsen. Du finder deres kontaktinfo under Drenge/ungdom, piger eller senior. Du kan også skrive os, så får vi træneren til at kontakte dig. Det gøres på mail til: boldklubben-hellas@post.tele.dk Eller ved at tage fat i formanden eller ungdomsformanden. Find dem her.
Tilmeld dig en afdeling her: