Menu

Klub 100

Klub 100 er oprettet med henblik på at blive en solid støtte for alle hold i Boldklubben Hellas. Støtten fra Klub 100 vil eksempelvis blive brugt på nye materialer, kamptøj til hold, som ikke har en sponsor, træningstøj, bidrag til ture i ungdomsafdelingerne, tilskud til træningslejre i seniorafdelingerne, skadesbehandling mm. Det er frivillige Hellas-folk, som står bag Klub 100, så alle indbetalinger til Klub 100 kommer til at gå udelukkende til Boldklubben Hellas, og det er Boldklubben Hellas, som suverænt varetager alt hvad der kommer af økonomisk støtte fra Klub 100.

Ud over den økonomiske støtte har Klub 100 en målsætning om, at få så mange mennesker ud og se Hellas kampe, som muligt. Dette både i ungdomsrækkerne såvel som hos seniorerne. Klub 100 vil forsøge at skabe en hyggelig og festlig stemning for alle medlemmer ved at samles i Hellas Park så ofte, som muligt.


Som medlem af BK Hellas Klub 100, får du:
•1 stk. øl/vand kupon med 10 klip til hhv. 10 øl eller vand i klubbens kantine.
•Dit navn eller logo på Klub 100 tavlen i klubhuset
•Dit navn eller logo på sponsor-siden på klubbens officielle hjemmeside


Et medlemsskab i Klub 100 koster beskedne 500 kr. om året, som kan indbetales på reg. nr. 6743, konto nr. 102342, eller i klubhuset i kantinen. Betaler man via bankoverførsel, skal man i modtagerfeltet på indbetalingen skrive ”Klub 100”.