Menu

Værdigrundlag

Vores værdier er nogle vi værner meget om, både til træning i hverdagen samt til kampe i weekenden. Når du træder ind af døren i klubhuset vil vores værdier stå med stort, 

Boldklubben Hellas’ værdigrundlag:

Kammeratskab
- Vi vil udvikle fællesskaber i klubben og på fodboldhold gennem oplevelser og aktiviteter.
- Fælles aktiviteter, gode kammerater og engagerede trænere skaber tryghed på holdet.
- Vi står sammen og bakker hinanden op.

Udvikling
- Vi tilbyder kvalitet i træningerne gennem kontinuerlig udvikling af trænere og ledere i klubben.
- Vi vil løbende udvikle klubben, så den bliver et centralt samlingspunkt for medlemmerne.
- Vi udvikler fodboldspillere på alle niveauer.

Glæde
- Det skal være sjovt at spille fodbold i Hellas.
- Man skal lære at spille fodbold gennem leg med bolden.
- Vi hjælper hinanden – både indenfor og udenfor kridtstregerne.

Engagement
- Dit engagement skaber Hellas. Alle yder en indsats når behovet opstår på holdet og i klubben.
- Sammen skaber forældre, spillere og klub gode oplevelser.
- Man møder op til træning, kampe og sociale arrangementer.

Respekt
- Vi er ansvarlige over for hinanden, klubben og klubbens værdier.
- Alle medlemmer, trænere, modstandere og dommere behandles med respekt.
- Nul tolerance overfor mobning.

Luk